This page has moved to http://www.arsmb-kvbmg.be/ramsb/ ARSMB-KVBMG - Join_us_NL.html
Join Us NL

[Home]
Structure 
Contact 
Meetings  
Join Us 
[Join Us FR
[Join Us NL] 
Links 
Publications 
Statutes 
Search 

 

 1. EFFECTIEVE LEDEN  zijn de Medisch-Wetenschappelijke Belgische Verenigingen die beantwoorden aan vier criteria, met of zonder tijdschrift uitgegeven door de KVBMG :
  1. een vereniging zijn.
  2. een wetenschappelijke vereniging zijn.
  3. een medische vereniging zijn.
  4. uit België, d.w.z. specifiek actief in België.


  Als volledige leden spelen ze rechtstreeks in op het hoofddoel van de KVBMG en hebben ze recht op een groot aantal aangepaste voordelen:

  • Toegang tot alle diensten aangeboden door de KVBMG.
  • Opvang van hun secretariaat, geheel of gedeeltelijk, naar wens.
  • Regelmatige administratieve hulp.
  • Bijhouden van de gedigitaliseerde lijsten. In de eerste plaats die van de eigen leden van de Verenigingen (inschrijven
   van nieuwe leden, verbeteren van bestaande inschrijvingen, jaarlijks aanpassen en neerleggen van de ledenlijsten
   in het kader van de nieuwe VZW-wet). Verder de lijsten van personen die uitwisseling van tijdschriften vragen,
   enz…
  • Afdrukken van adres-etiketten (tijdschriften, uitgevers, persdienst, uitnodigingen, bijdragen).
  • Verspreiding, om de zes maanden, van een kalender der symposia ingericht door de Verenigingen-leden. Deze
   kalender wordt ingesloten bij de zes tijdschriften van Acta Medica Belgica.
  • Juridische en/of administratieve steun: aanpassen van statuten, verstrekken van informatie over de nieuwe VZW-wet,
   verzekeringen, sociale verplichtingen jegens het personeel (secretariaten), fiscale en administratieve verplichtingen.
  • De KVBMG houdt haar Verenigingen-leden op de hoogte van allerlei administratieve, commerciële,
   juridische en financiële verplichtingen, en ontlast hen van hun commerciële en fiscale
   verantwoordelijkheid, bijvoorbeeld in verband met het leveren van tijdschriften aan buitenstaanders.

  Voor de VERENIGINGEN met TIJDSCHRIFT treedt de KVBMG op als uitgever, onder de naam Acta Medica Belgica. Voor deze tijdschriften :
  • Stelt ze een computerprogramma ter beschikking met het oog op de follow-up van ingezonden manuscripten.
  • Houdt ze een gedigitaliseerd abonnementenbestand bij: nieuwe abonnementen, wijzigingen en hernieuwing van
   abonnementen.
  • Zorgt ze, in hetzelfde verband, voor facturatie, opvolging van betalingen, aanwerving van nieuwe abonnees,
   jaarlijks opmaken van de catalogus der tijdschriften.
  • Verzekert ze een bibliotheekfunctie: sorteren en herverdelen van de uit te wisselen publicaties , bijhouden van de
   tijdschriftenreserve.
  • Zorgt ze voor de door de wet voorziene neerlegging van de tijdschriften.
  • Staat ze in, zoals gezegd, voor het volledig ten laste nemen van de commercieel-fiscale verantwoordelijkheid
   voortvloeiend uit het bezorgen van tijdschriften aan buitenstaanders, niet-leden van een vereniging.

  Tenslotte kunnen alle KVBMG-leden beroep doen op haar fiscale en juridische raadgevers, haar verzekeraars, haar drukker en haar publiciteitsagent.

  Al deze diensten bestaan uitsluitend ten bate van de aangesloten verenigingen en organisaties, mits betaling van een bijdrage per lid, naast een commissie op de verkoop van tijdschriften aan buitenstaanders, niet-leden van een aangesloten vereniging.
  De bijdragen zijn tegenwoordig de volgende:
  - Vereniging zonder tijdschrift, maar genietend van alle andere diensten, op blijvende en regelmatige basis: 3,75 €
  per ingeschreven lid.
  - Vereniging met tijdschrift, genietend van alle diensten, met inbegrip van de uitgeversfunctie, op blijvende en
  regelmatige basis: 6,50 € per ingeschreven lid dat het tijdschrift van zijn vereniging ontvangt, en 3,75 € per ander
  lid. Voor buitenstaanders, niet-leden van een aangesloten vereniging, wordt een commissie aangerekend van 21%
  op de verkoopprijs indien het gaat om een rechtstreeks abonnement, en van 36% indien het gaat om een
  abonnement langs een boekhandelaar.
  - Forfaitair aangesloten Vereniging, zonder regelmatige administratieve of commerciële hulp, en zonder tijdschrift:
  jaarlijkse forfaitaire bijdrage van 150 € ( + 21% BTW). Deze Vereniging heeft echter als volwaardig lid recht op
  alle diensten die ter beschikking zijn: zie lager.

   
 1. TOEGETREDEN LEDEN zijn de personen of organisaties, eventueel niet-wetenschappelijk, die als dusdanig erkend zijn door de Algemene Vergadering, wegens hun belangstelling voor de KVBMG. In principe krijgen ze geen regelmatige administratieve en/of commerciële hulp, maar ze kunnen beroep doen op de andere diensten die ter beschikking van de leden worden gesteld (zie lager). Jaarlijks betalen ze een forfaitaire bijdrage van 190 €.

 

DAARENBOVEN stelt de KVBMG volgende diensten ter Beschikking van Al Haar Leden:

 • De aangesloten genootschappen en verenigingen kunnen hun maatschappelijke zetel op het adres van de KVBMG vestigen, mits akkoord van deze laatste.
 • Een drietalig secretariaat (Nederlands, Frans, Engels) staat ter beschikking van de aangesloten verenigingen, in regel met hun lidgeld, die zich van hun administratief werk wensen te ontlasten (dagelijks secretariaatswerk, mailings, frankering in alle hoeveelheden, inning en geïnformatiseerde boekhouding van de bijdragen te storten door de leden van de aangesloten verenigingen, secretariaatswerk op congressen, hulp aan de redactie door controle van de ingediende teksten, versturing van de manuscripten naar het lezerscomité, verbetering van de drukproeven, contracten met de drukkerij, enz...).
  Dit drietalig secretariaatswerk wordt tegenwoordig aan 26,00 € per uur aangerekend (+ 21 % B.T.W.) wat de administratieve taken betreft, verbetering van drukproeven inbegrepen, en 32,00 € per uur (+ 21 % B.T.W.) voor de verbetering van wetenschappelijke teksten ( voor de verzending naar de drukkerij) en voor de vertaling van administratieve teksten van en naar het Nederlands, het Frans en het Engels. Niet-leden betalen respectievelijk 29 € (+21% BTW) (administratief werk), en 38 € (+21% BTW) (verbetering en vertaling van wetenschappelijke teksten) voor diezelfde diensten.

  Wat betreft de organisatie van gewone wetenschappelijke vergaderingen of van congressen door de verenigingen aangesloten bij de KVBMG, kan deze laatste haar ervarenheid aanbieden voor het opstellen van adressenlijsten, het uitwerken van wetenschappelijke en sociale voorprogramma’s en programma’s, het opstellen van affiches, het doorgeven van richtlijnen aan sprekers en moderatoren, het organiseren van transport en logement voor de genodigden, alsook voor het registreren van de inschrijvingen voor en tijdens de vergadering.
 • In het kader van de accreditering kan de KVBMG het aanwezigheidsregister, vereist door het RIZIV, invullen en kan ze ter plaatse de individuele aanwezigheidscertificaten met de accrediteringspunten, per dag of per halve dag, afgeven. Bovendien kan de KVBMG tijdens deze activiteiten nieuwe leden aanwerven voor de vereniging.
 • Zij kan ook helpen bij het zoeken naar commerciële advertenties; ze kan zich daaarbij bezighouden met de opstelling en de betaling van de bijbehorende facturen, echter zonder het financieel beheer op zich te nemen.
 • Wij houden eraan te onderstrepen dat de KVBMG voordelige overeenkomsten heeft afgesloten aangaande publiciteit en uitgave van tijdschriften, wat gezorgd heeft voor een duidelijke toename van de opbrengsten en een vermindering van de onkosten. Voor wat betreft deze laatsten: dit heeft toegelaten de kosten m.b.t. de uitgave van tijdschriften met 50 % te verminderen ten opzichte van vroeger, bij gelijkblijvende inhoud en presentatie ; hetzij een vermindering van tenminste 12.500 € op een jaarlijkse begroting van 25.000 €. Daarenboven ontlast de KVBMG haar Verenigingen met tijdschrift van hun fiscale verantwoordelijkheid ten aanzien van de abonnementen aangegaan door buitenstaanders niet-leden van een Vereniging.
 • De KVBMG website laat toe haar activiteiten, haar producten en haar diensten alsook die van de aangesloten verenigingen zo wijd mogelijk te verspreiden (webadres : http://www.ulb.ac.be/medecine/loce/amb.htm). Deze website verzekert ook links naar de eigen websites van de aangesloten verenigingen. Deze KVBMG website kan tenslotte gebruikt worden voor de inschrijvingen op symposia en congressen.
 • De KVBMG heeft het beheer over een zaal, comfortabel uitgerust, die zij ter beschikking stelt van de verenigingen, ofwel om er vergaderingen te organiseren (max. 16 tot 18 personen), ofwel om er permanent te beschikken over een persoonlijk bureau met archiefkast.
 • De KVBMG kan u in contact brengen met een firma gespecialiseerd in communicatiemiddelen. Deze firma staat in voor de verkoop van materiaal voor voordrachten, videoconferenties en zaalintegratie; voor het verhuur op korte en lange termijn van computermateriaal en van materiaal voor multimedia voordrachten; voor raadgeving en dienstverlening met het oog op het uitrusten van vergaderzalen.
 • De KVBMG kan u ook in contact brengen met een firma gespecialiseerd in het organiseren van partnerprogramma’s (geleide bezoeken, bezoeken aan tentoonstellingen en musea, recepties, walking dinners en klassieke diners).
   

 

 

 

 © Copyright ARSMB-KVBMG
ARSMB-KVBMG is a non profit organisation (ASBL/VZW)
Numéro d’entreprise : 406521852. - Numéro National : 04 065218 52 - Numéro TVA : BE 406 521 852

Avenue Winston Churchill, 11,bte 30

B-1180 Uccle/Ukkel

Phone: +32.2.374.51.58 - Fax: +32.2.374.96.28

Copy the email in your email system. This sytem is done to avoid spams. 

Powered by 4ARM - Website Conceptor

Site Map - Partners Links